Generalagent för Sormat OY i Sverige, Norge, Danmark och Island

Skicka mail till oss

Ny injekteringsmassa ITH-V

Sormat ITH-V finns i 2 utföranden: ITH-300V och ITH-380V.
Denna injekteringsmassa är en förbättring av den tidigare vinylestern:
ITH-V har ETA-godkännande för både gängstång och armeringsstål
med olika förankringsdjup. ITH-V går att använda ner till -10 graderC.

ITH-V-pdf