Generalagent för Sormat OY i Sverige, Norge, Danmark och Island

Skicka mail till oss

Ny lättbetongskruv KBRM

Sormats nya lättbetongskruv KBRM skruvas, utan förborrning, direkt  i lättbetong och lättklinker.
KBRM har korrosivitetsklass C4 och finns i dimensioner
8 x 65
8 x 90
8 x 110
8 x 130

KBRM-pdf