Generalagent för Sormat OY i Sverige, Norge, Danmark och Island

Skicka mail till oss

Nya 4-skärsborret är här

Sormat har nu utökat borrprogrammet till att även omfatta 4-skärsborr.
4-skärsborret ger bl a en lugnare gång, bättre hålgeometri och längre livslängd.
4-skärsborr finns i diametrar 5-12 mm i varierande längder i SDS+ utförande.

Sormat 4-skärsborr_pdf