Generalagent för Sormat OY i Sverige, Norge, Danmark och Island

Skicka mail till oss

Om oss

Verksamhet

Trusted Fixings verksamhet är inriktad mot bygg och vi är specialiserade på
Kontrollansvar enligt PBL samt infästning och förankring.

Bakgrund
Mer än 30 års erfarenhet från projektledning, projektering, besiktning, kontroll och konstruktion med avseende på projekt av både komplicerad (K) och normal (N) art.
Sedan 1998 KA enligt PBL med behörighet K och N. På den tiden stod KA för Kvalitetsansvarig men Plan- och Bygglagen har sedan dess ändrats. Idag betyder KA Kontrollansvarig så nu kan vi erbjuda Certifierat Kontrollansvar (RISE) enligt PBL med behörighet K och N.