Generalagent för Sormat OY i Sverige, Norge, Danmark och Island

Skicka mail till oss

Produkter

Kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen.

Vid de flesta bygg- och rivningsåtgärderna ställs krav på att en kontrollplan upprättas.

Formellt ansvarar byggherren för detta men ett krav från myndighetshåll är att en certifierad KA, en kontrollansvarig, bistår byggherren vid upprättandet av kontrollplanen.

Jag är certifierad kontrollansvarig med behörighet N och K, certifieringsnummer C000235.

N står för normala byggen, i princip villor och radhus.

K står för komplicerade byggen.

Sture Eng

Civilingenjör